Sanaleikkiblogin massiivinen naalisarja alkaa seuraavalla sanaleikillä:
Mikä on Mustan Meren rannikon rikollisin napakettu?
- Kriminaali.