Miksi kutsutaan sanoihin erikoistunutta lopullista napakettua?
- Terminaaliksi.