Miksi kutsutaan ranskalaista vain päivällä liikkuvaa napakettua?
- Journaaliksi.