Millaiset napaketut ovat kaikkein demokraattisimpia?
- Suorat kansannaalit.