Mutta jos lamaa ruokkisi, eikö se silloin kesyyntyisi?