Miten sosialististen neuvostonapakettujen liitto toimii?
- Kommunaalisesti.