Miten femme fatale iskee erityisen tyylikkäästi lamppuroudaria?
- Jalovamppaa valojamppaa.